top of page

OM OSS

Vilka är vi?

FörsäkringsAKADEMIEN AB etablerades år 1995, vi har en lång och betydande erfarenhet av både privata försäkringar och försäkringar för företag och organisationer.

De praktiska resultaten av vårt dagliga arbete är omfattande. Genom att vi arbetar med dom flesta bolagen och genom vår överblick av marknadsutbudet skräddarsyr vi allt från privata pensionsförsäkringar, tjänstepensionslösningar för företag samt kapitalförsäkringar.

Ett annat arbetsområde som vi har stor erfarenhet av är företagsförsäkringar för all typ av verksamhet och vi hjälper gärna våra kunder med fordonsförsäkringar.

Försäkringsakademien är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447).

Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

För mer information kom Svensk Värdepappersservice se 

FörsäkringsAKADEMIEN är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening.

FörsäkringsAKADEMIEN har de tillstånd som krävs från Finansinspektionen.

FörsäkringsAKADEMIEN är medlemmar i Tydliga - en intresseorganisation för fristående försäkringsförmedlare.

Hur arbetar vi?

När Du anlitar oss gör vi din vardag enklare och Du får en överblick över Din försäkringssituation.

Genom ett uppdragsavtal blir Du kund hos oss. Detta ger oss rätten gentemot försäkringsbolagen hämta hem Dina försäkringsuppgifter till vårt kundsystem.

Som kund hos oss får Du en personlig inloggning i kundsystemet. Där kan du när som helst logga in med din personliga inloggning och får då en överblick på Dina personförsäkringar och Din framtida pension.

Hur vi får betalt:

Avgiftsnivåer och strukturer varierar något mellan de olika försäkringsgivarna från tid till annan. Men kort kan nämnas att vår intjäning oftast är lika med representationskontorets ersättning, som försäkringsbolaget eller banken lämnar. Andra förekommande betalningssätt är ren arvodering eller i kombination med klientmedelskonto.

Fler frågor? Hör av dig till oss!

bottom of page