top of page

VÅRA TJÄNSTER FÖR PERSONFÖRSÄKRING

Tjänster inom livförsäkring

FörsäkringsAKADEMIEN AB är en fristående fond- och försäkringsförmedlare som erbjuder komplett rådgivning inom Företagsförsäkringar samt förmedling av och ett komplett utbud av individanpassade tjänster och produkter inom förmögenhetsplacering, fond och försäkring. Våra kunder är privatpersoner, stiftelser och ägarledda företag. Vi samarbetar med de främsta finansiella aktörerna på marknaden och vi har ett brett kontaktnät som kontinuerligt håller oss uppdaterade om de senaste placeringslösningarna. Vi har daglig kontakt med de bästa aktieplacerarna på marknaden och vi vill gärna dela med oss av det kontaktnätet till våra kunder. 

Vi på FörsäkringsAKADEMIEN AB hjälper dig som företagare och privatperson att se över dina försäkringar. Vi gör en gedigen behovsanalys för att vara säker på att dina försäkringar täcker just dina unika behov. 

Direktpension

Största fördelen med direktpension är flexibiliteten. En direktpension är ett avtal mellan arbetsgivare och en anställd. Det är ett sätt att behålla kapitalet i bolaget, öronmärka för framtida pension och därtill göra pengarna utmätningsfria via en pensionsutfästelse. Vanligast görs det som en förmån till ägare eller vd men kan också gälla annan anställd tillexempel nyckelpersoner inom företaget. Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension. 

Förvaltning

Vi på FörsäkringsAKADEMIEN AB är rådgivare i finansiella frågor. Vi är Fond och försäkringsförmedlare och arbetar med de främsta aktörerna på marknaden. Vårt breda kontaktnät håller oss ständigt uppdaterade med de senaste placeringslösningarna. Vi förmedlar de mest förmånliga kapital- och pensionsförsäkringarna hos de absolut främsta aktörerna. Våra kunskaper och vårt kontaktnät sträcker sig längre än så. Vi har kontakt med de bästa aktieplacerarna på marknaden och vi vill gärna dela med oss av det kontaktnätet. 

Pension

Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del som du själv kan påverka genom ditt val av fonder. De flesta av oss har förutom allmän pension även tjänstepension och ibland också ett privat pensionssparande. Det är viktigt att ta hänsyn till hela din pension när du tar ställning till hur viktig pensionen blir för just dig och hur stor risk du är beredd att ta i ditt sparande.

Aktiva omplaceringar kan ofta vara nyckeln till framgång vid förvaltandet utav fonder känner de flesta till. Men ändå gör de flesta sparare sina byten väldigt sällan eller aldrig. Det bukar vanligtvis bero på tidsbrist eller bristen utav kunskap och intresse. ​

Att ha en rimlig andel av sitt sparande i olika typer av fonder med olika inriktning är också ett bra sätt att få riskspridning på sitt kapital det kan vara bra av flera skäl så som undvika större nedgångar på aktiemarknader med hela sitt kapital samt att inte ha sitt kapital samlat i en enda fond kan också vara bra ur ett riskspridningsperspektiv.

Investeringssparkonto

Ett Investeringssparkonto (ISK ) är ett konto för förvaring av värdepapper och är ett alternativ till traditionell värdepappersdepå eller en Kapitalförsäkring, men kan även vara ett sätt för dig att ”pensionsspara” i Med en ISK kan du enkelt utan att behöva tänka på skattekonsekvenser vid försäljning som kan hämma omplacering i sig, då skatteuttaget är en schablonskatt, likt den för kapitalförsäkring.

Pensionssparande

Idag läggs allt större ansvar på den enskilde att sörja för sin ålderdom. Detta gör att det för de allra flesta är nödvändigt att under sin yrkesverksamma karriär avsätta medel till någon form av sparande. Som privatperson har du tre olika möjligheter att förvalta ditt pensionskapital, antingen väljer du ett traditionellt pensionssparande, fondförsäkring, eller så väljer du att placera kapitalet i Depå.  

Tjänstepension

Till en tjänstepension har man möjlighet att avsätta 35 % av bruttolönen avdragsgillt. Villkoret för detta är att pengarna är disponibla från 55 års ålder och kan plockas ut som inkomstförstärkning under lägst fem år. Vid sparande i tjänstepension är det möjligt att tämligen fritt styra förvaltningen inom olika fondsortiment eller via traditionell livförvaltning och därtill välja olika trygghetsskydd och sjukförsäkringar. 

Kapitalförvaltning

Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt och förmånligt och du bestämmer själv när pengarna ska betalas ut. En kapitalförsäkring är ett fördelaktigt och bra sätt att spara till en dröm, en buffert eller till pensionen. Sparandet är förmånligt eftersom du inte behöver betala reavinstskatt. Istället tas en årlig schablonberäknad avkastningskatt ut en gång per år på ca 0.5% (2019) av värdet i försäkringen. Eftersom värdeökningen inte beskattas behöver varken, fondbyten eller andra värdepappersaffärer i försäkringen deklareras. 

Aktiv Fondförvaltning 

Det krävs tid, kunskap och intresse för att uppnå bra resultat. Med Aktiva Fondbyten slipper du själv följa och utvärdera fonder, förvaltare och marknader. Våra samarbetspartners gör den dagliga skötseln som utvecklar ditt fondkapital. Deras drivkraft är självklart att skapa största möjliga värdetillväxt på ditt fondkapital vid uppgång och skydda kapitalet vid nedgång. Ju bättre avkastning du får desto större fondkapital får de förvalta åt dig, inom ramen för fondförsäkringar hos de vanligaste bolagen, och fonder inom avtalspension.

Fler frågor? Hör av dig till oss!

bottom of page