top of page

VÅRA TJÄNSTER FÖR FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Typer av försäkring vi ofta kommer i kontakt med 

Många av dessa försäkringar upphandlar vi via vår intresseorganisation Tydliga med förmånliga villkor och priser som följd. Exempelvis VD/ Styrelseansvar, Motorpool samt tjänstereseförsäkring.

 • Kombinerad företagsförsäkring

 • Fastighetsförsäkring

 • Transportförsäkring

 • Affärsförsäkring

 • Avbrottsförsäkring

 • Entreprenadförsäkring

 • Ansvarsförsäkring (allmänt/byggkonsult/ datakonsult)

 • Ansvarsförsäkring (ren förmögenhetsskada)

 • Motorfordonsförsäkring

 • Förmögenhetsbrottsförsäkring

 • VD/styrelseansvarsförsäkring

 • Tjänstereseförsäkring

Sakförsäkring

Vi anpassar våra tjänster efter dina önskemål och behov. Här kan du se vilka kategorier vi delar in vårt arbete i: 

 • Identifiering av risker och försäkringsbehov 

 • Utformning av försäkring/revidering

 • Upphandling av försäkring 

 • Löpande rådgivning och service samt kontinuerlig anpassning av försäkringsskyddet.

 • Årlig genomgång och revidering av försäkringsskyddet 

 • Skadeförebyggande arbete 

Fler frågor? Hör av dig till oss!

bottom of page